Cartell i identitat Fira Trapezi

Cartel y identidad Fira Trapezi

Poster and identity Tapezi Fair

 

Crreació de l’identitat gràfica per a la Fira del Circ de Catalunya “Trapezi”. Disseny del cartell i elements gràfics per al disseny d’aplicacions de la fira. Durant el festival vaig realitzar una exposició amb tots els originals impresos amb serigrafia a l’espai Can Massó de Reus.

Creación de la identidad gráfica para la Feria del Circo de Catalunya “Trapezi”. Dissenyo del cartel y elementos gráficos para el diseño de aplicaciones de la feria. Durante el festival realizé una exposición con todos los originales  impresos en serigrafía al espacio Can Massó de Reus.

Creation of the graphic identity for the Circus Fair of Catalonia “Trapezi”. Desing of the poster and graphic elements for graphical applications. During the festival I made an exhibition with all the original screenprintis at the space Can Massó od Reus.