perfil

 

E-mail: [email protected]

Tel: +34 647515885

Facebook: Jan Barceló

Instagram: Jan.Barcelo

PERFIL

Sóc un il·lustrador, serigrafista i dissenyador gràfic establert a Barcelona, on treballo activament al Taller La Roda. M’apassiona l’experimentació amb processos creatius i artesanals. L’obra pròpia em serveix com a motor per a desenvolupar el meu treball i lloc on materialitzar les meves inquietuds. Realitzo treballs d’il·lustració i disseny com a freelance, sóc docent d’autoedició i de serigrafia i formo part de Queixal Edicions, on realitzem projectes autoeditats de literatura infantil.

PERFIL

Soy un ilustrador, serigrafista y diseñador gráfico establecido en Barcelona, donde trabajo activamente en el Taller La Roda. Me apasiona la experimentación con procesos creativos y artesanales. La obra propia me sirve como motor para desarrollar mi trabajo y lugar donde materializar mis inquietudes. Realizo trabajos de ilustración y diseño como freelance, soy docente de autoedición y de serigrafía y formo parte de Queixal Edicions, donde realizamos proyectos autoeditados de literatura infantil.

PROFILE

I am an illustrator, sreen printer and graphic designer established in Barcelona, where I work actively at La Roda studio. I’m pasionate about experimentation with creative processes and handicraft production. My personal work it’s the way where I develop my skills and the place where I can materialise my interests. I do works of illustration and design as a freelance, I am teacher of self-publishing and screen printing and I’m part of Queixal Editions, where we do self-published projects for children books.