TIME SENSE

Llibre auto-editat que refelxiona sobre els cicles en el pas del temps.
Produit per Jan barceló amb text de Karo kundo.

Editorial: Queixal Edicions