Robson Exhibition

Residència Artistica,

ROBSON, Holanda.

Residéncia Artística

ROBSON, Holanda.

Artistic Redicende

ROBSON, The Netherlands

 

Residència artística als tallers artístics Robson durant els mesos de Setembre i Octubre de 2016 a Enschede (Holanda). En l’estada vaig preparar un conjunt d’obres que presentaria al final d’aquesta amb una exposició personal. El plantejament fou d’arribar a uns tallers on es desenvolupaven múltiples disciplines artístiques però no la serigrafia, durant l’estada vaig muntar un taller un que romandria a les instal·lacions per un ús futur dels usuaris i on vaig realitzar una col·lecció de 300 obres dividides en 5 col·leccions; “Lines“, “Family and Bastards”, “Human domination“, “Robosn & Horsethoff” i “Direct drawing“, on experimentava el procés creatiu dins de l’estampació serigràfica. També vaig realitzar un taller d’iniciació a la serigrafia per a 15 persones i vaig fer una convencia a la Universitat de Belles Arts d’Enschede “AKI“.

_

Residencia artística en los talleres artísticos Robson durante los meses de Septiembre y Octubre de 2016 en Enschede (Holanda). En la estancia preparé un conjunto de obras que presentaría al final de esta con una exposición personal. El planteamiento fue llegar a unos talleres donde se desarrollaban múltiples disciplinas artísticas pero no la serigrafía, durante la estancia monté un taller el cual que permanecería a las instalaciones por un uso futuro de los usuarios y donde realicé una colección de 300 obras divididas en 5 colecciones; “Lines”, “Family and Bastards”, “Human domination”, “Robosn & Horsethoff” y “Direct drawing”, donde experimentaba el proceso creativo dentro de la estampación serigràfica. También realicé un taller de iniciación a la serigrafía para 15 personas e hice una convencía en la Universidad de Bellas artes de Enschede “AKI”.

_

Artistic residence at the artistic workshops Robson during the months of September and October of 2016 in Enschede (The Netherlands). During the residence I prepared a group of works that were presented at the end of this with a solo exhibition. The goal was to land in a space where multiple multiple artistic disciplines were going on but not screenprinting, during the stay set up a workshop that remained at the installations for a further use of the artists and I printed a collection of 300 works divided in 5 collections; “Lines”, “Family and Bastards”, “Human domination”, “Robosn & Horsethoff”, “Direct drawing”, where I experienced the creative process in the screenprinting process. Also I realised an sreenprinting workshop for 15 students and a conference at the University of Fine Arts of Enschede “AKI”.

EXPO

WORK

WORK IN PROGRESS

WORKSHOP