Pintura mural 

Pintura mural

Mural painting

 

 

Pintura Mural al Pavelló esportiu de Calella de la Costa. “Ciutat del bàsquet Català 2018” i en commemoració dels 50 anys del Club Bàsquet Calella. A partir d’aquesta imatge es van adaptar diferents aplicacions gràfiques com photocalls, stands per fires, pancartes, etc.

Mida: 12x3m

Tècnica: Pintura plàstica.

Pintura Mural al Pabellón deportivo de Calella de Costa. “Ciudad del baloncesto Catalán 2018” y en conmemoración de los 50 años del Club Baloncesto Calella. A partir de esta imagen se adaptaron diferentes aplicaciones gráficas como photocalls, stands para ferias, pancartas, etc.

Medida: 12x3m

Técnica: Pintura plástica

Mural Painting at the Sports Pavilion of Calella de la Costa. “Catalan Basketball City 2018” and in commemoration of the 50 years of Club Bàsquet Calella. Different graphic applications where created from this image; such as photocalls, stands for fairs, banners, etc. 

Il·lustració per a casc esportiu. 

Ilustración para casco deportivo.

Illustration for sport’s helmet.

 

 

Il·lustració i disseny personalitzat dels models de casco “Nipper Maxi” per a la companyia TSG (Suïssa).

Ilustración y diseño personalizado para el modelo de casco “Nipper Maxi” de la compañyía TSG (Suiza).

Ilustration and design for the helmet model “Nipper Maxi” from TSG company (Switzerland).