Àlbum il·lustrat

Album ilustrado

Illustrated book

 

Il·lustració del llibre “Del dicho al Verso” amb textos de Fran Nuño. Recopilació de poemes a partir de frases fetes. Cada poema conviu dins d’una il·lustració a pàgina completa on es busca que text i la imatge siguin un, els títols dels poemes estan representats amb lettering dibuixat a mà per afavorir aquesta simbiosi. La il·lustració juga amb 3 tintes planes que se sobreposen, influència clara de les tècniques de gravat amb les que treballo.

Llibre editat per Yekibud. Text de la Contraportada d’Ignasi Blanch. Adaptació al català Laura borràs Dalmau. 36+4 pàgines, 22×28 cm, impressió a 3 pantones.

Ilustración del libro “Del dicho al Verso” con textos de Fran Nuño. Recopilación de poemas a partir de dichos. Cada poema convive dentro de una ilustración en página completa donde se busca que texto y la imagen sean uno, los títulos de los poemas están representados con lettering dibujado a mano para favorecer esta simbiosis. La ilustración juega con 3 tintas planas que se sobreponen, influencia clara de las técnicas de grabado con las que trabajo.

Libro editado por Yekibud. Texto de la Contraportada de Ignasi Blanch. Adaptación al catalán Laura borràs Dalmau. 36+4 páginas, 22×28 cm, impresión a 3 pantones.

Illustration of the book “Del dicho al Verso” with texts by Fran Nuño. Compilation of poems based on sayings. Each poem coexists within a full-page illustration where text and image are sought to be one, the titles of the poems are represented with hand-drawn lettering to encourage this symbiosis. The illustration plays with 3 overlapping flat colors, clearly influenced by the engraving techniques I work with.

Book edited by Yekibud. Back cover text by Ignasi Blanch. Adaptation to the Catalan Laura borràs Dalmau. 36+4 pages, 22×28 cm, 3 pantones print.